Home

Op 3 april is er een overleg geweest met het plaatselijk gezag op de Maasvlakte, en het Havenbedrijf. Het overleg concentreerde zich op het hellingvliegen boven de duinen van de Maasvlakte II.

Met name het soaren door zeilvliegers, schermvliegers en modelvliegtuigen. Het getrof dus uitsluitend ongemotoriseerd vliegen. De sfeer van het overleg was erg positief, en de KNVvL is er blij mee dat de politie de luchtsport in ieder geval aldaar goedgezind is.

De door de KNVvL opgestelde notitie Vliegen op de Maasvlakte is getoetst door de juridische afdeling van het Havenbedrijf. Hieruit is gekomen dat er op dit vlak geen beperkingen zijn, ook is er geen AVP nodig.

Onze notitie is tevens getoetst aan de veiligheidscontouren van het havenbedrijf, de recreatieplannen van de Gemeente Rotterdam, en Natura2000. Ook hierbij zijn er geen belemmeringen geconstateerd. Wel wordt er benadrukt dat er niet gevlogen mag worden boven natuurgebieden die sowieso gesloten zijn voor recreatie.

Ten aanzien van de te plaatsen windmolens wordt er geconstateerd dat deze, indien geplaatst zoals op de oude Slufterdijk, geen probleem opleveren.

Politie is positief gestemd over de luchtsporten op de Maasvlakte omdat er in het verleden nooit problemen zijn geconstateerd zoals onveilige situaties of overlast. Er is ook geen aanleiding te denken dat dit in de toekomst anders zal zijn. De politie is er van overtuigd dat er voldoende wettelijke kaders zijn om op te treden tegen piloten die overlast veroorzaken of onveilige situaties teweeg brengen.

Zo lang het duinbeheer bij de aannemer ligt, en dat is de komende 10 jaar, wordt het duin niet omhekt. Er komen geen aangewezen startplekken; er zal overal gestart en gevlogen mogen worden. Of dat zo blijft, is nog onduidelijk omdat Rijkswaterstaat het beheer na deze periode zal overnemen.. Er zullen nog gesprekken aangegaan worden met Rijkswaterstaat.

Het strand is ingedeeld in een zogenoemd badstrand en sportstrand. 26 mei gaat het badstrand open, het sportstrand zal in het najaar geheel toegankelijk zijn. In principe mag er ook gestart en gevlogen worden bij het badstrand, maar hier geldt dat in nog meerdere mate dat er rekening gehouden moet worden met recreanten. De Wet Luchtvaart schrijft onder andere voor dat het verboden is op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dat daardoor personen of zaken in gevaar worden of kunnen worden gebracht. Ook is het verboden boven mensenmenigten te vliegen. In het algemeen is het vermijden van overlast voor alle piloten een noodzaak. Al was het alleen maar om de positieve instelling ter plaatse ten aanzien van het ongemotoriseerd vliegen niet te niet te doen.

De nadruk ligt op zelfregulering, waarbij de luchtsporten gezamenlijk een vliegreglement opstellen in samenspraak met het havenbedrijf en het duinbeheer. Eind 2013 zal een evaluatie gaan plaatsvinden; er is dan een compleet seizoen geweest waarin het gehele strand toegankelijk is geweest.

De komende maand zal er door de afdelingen gewerkt worden aan een gezamenlijk vliegreglement.

Soaren Katwijk 28/08/12

Vandaag gingen we soaren in Katwijk, jammer genoeg waren we iets te laat en konden we maar 1 uur soaren daarna zakte de wind af en was het over.toch nog wat foto’s kunnen maken en Michel had nog even gefilmd.

Read more

weekend lieren Giethoorn Paragliding Holland 26/08/2012

Een warme zomerdag, tijd om te gaan paragliden met Paragliding Holland in Giethoorn.

Read more

weekend lieren Action Airsports 08/09/2012

We waren weer eens een weekend lieren in sterksel bij action air sports, hier wat foto’s van het lieren.

Read more

Soaren Wijk aan Zee 28/08/12

Hier zijn wat foto´s van het strand toen ik even aan het uitrusten was        

Read more